Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly
Found 14 from your keywords: perniagaan
Query took 0.86334 second(s) to complete
XML Result

Imam Abu Hanifah ; Antara Ilmu dan Perniagaan

Author(s) : Tajun Nashr -
Collection Location : Perpustakaan STAI Tasikmalaya

Terjemah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib - Zakat, Puasa-Haji

Author(s) : Galih Maulana -
Collection Location : Perpustakaan STAI Tasikmalaya

RIBA DAN TINJAUAN KRITIS PERBANKAN SYARIAH

Author(s) : Muhammad Arifin Baderi -
Collection Location : Perpustakaan STAI Tasikmalaya

Fikih Sunnah 3 / oleh : Sayyid Sabiq : diterjemahkan oleh : Mahyuddin Syaf

Author(s) : Sabiq, Sayyid -
Collection Location : Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pengantar ilmu hukum / J. van Kan, et.al; penerjemah: Moh. O. Masdoeki

Author(s) : Kan, J. van - Beekhuis, J. H. -
Collection Location : Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Fikih Sunnah 3 / oleh : Sayyid Sabiq : diterjemahkan oleh : Mahyuddin Syaf

Author(s) : Sabiq, Sayyid -
Collection Location : Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENGEAHUAN DAN HITUNGAN PERNIAGAAN

Author(s) : SOEROSO -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

PERNIAGAAN LUAR NEGERI TEORI DAN PRAKTEKNJA

Author(s) : Tarmudji, Tarsis - MULIA T.S.G -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Pengantar Ekonometrika

Author(s) : MULIA T.S.G - Hasibuan,Nurimansjah -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

PERNIAGAAN LUAR NEGERI TEORI DAN PRAKTEKNJA

Author(s) : MULIA T.S.G -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

PENGEAHUAN DAN HITUNGAN PERNIAGAAN

Author(s) : SOEROSO -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

BEBERAPA CATATAN TENTANG KITAB HUKUM PELAYARAN DAN PERNIAGAAN AMANNA GAPPA",Printed Book"

Author(s) : Prof. Andi Zainal Abidin, S.H - Drs. A.S.Alam - Kitab hukum pelayaran - perniagaan amanna gappa\\\"\\\" -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

SELUK BELUK DAN TEKNIK PERNIAGAAN

Author(s) : PAMOENTJAK ST.K -
Collection Location : Perpustakaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya