70 KISAH WANITA TELADAN

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 741.5 NUR 7
ISBN/ISSN 9786026210333
Author(s) Nur K
Subject(s) Buku Cerita
Classification 741.5
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Semesta Hikmah
Publishing Year 2017
Publishing Place Klaten
Collation x, 383 hlm; 19 cm
Abstract/Notes KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
1. Khadijah binti Khuwailid
“Pesona istri salehah yang kaya dan taat beragama”
2. Aisyah binti Abu Bakar
“Wanita yang hadir dalam mimpi Rasulullah Saw”
3. Juwariyah binti Al-Haris
“Tawanan perang yang akhirnya dinikahi Rasulullah”
4. Fatimah binti Rasulullah Saw
“Penghulu wanita sepanjang masa”
5. Nusaibah binti Ka’ab
“Perempuan pelindung Rasulullah Saw”
6. Asy-Syifa’ binti Abdullah
“Pendidik yang kuat”
7. Khaulah binti Tsa’labah
“Wanita yang didengar pengaduannya oleh Rasulullah “
8. Lubabah binti Al-Haris
“Wanita yang ditakuti Abu Lahab”
9. Halimah As-sa’diyah
“Wanita yang menyusui Rasulullah”
10. An-Nawar binti Malik
“Ibunda sang Pencatat Wahyu”
11. Ummu Ma’bad Al-Khuza’iyah
“Wanita penolong hijrah Rasulullah Saw”
12. Rumaisha binti Milhan
“Wanita yang Mulia karena Maharnya”
13. Aisyah binti Thalhah
“Cantik, cerdas, dan bersahaja”
14. Hujaimah binti Huyay Al-Awshabiyah
“Wanita yang Haus ilmu”
15. Khaulah binti Al-Azwar
“Perempuan tangguh penakluk tentara Romawi”
16. Nailah binti Farafishah
“Istri paling setia”
17. Syafiyah binti Abu Ubaid
“Rela Hidup dalam Kemiskinan”
18. Al-Khansa binti Amru
“Penyair dan ibunda para syuhada”
19. Amrah binti Abdurrahman
“Duplikat Sang Ummul Mukminin”
20. Safanah binti Hatim
“Penyampaian hidayah nan dermawan”
21. Nafisah binti Hasan
“Waliyah penuh karamah”
22. Maisun binti Bahdal
“Gadis dusun yang tidak silau dengan kemewahan istana”
23. Fatimah binti Abdul Malik
“Pendamping setia Khalifah Umar bin Abdul Aziz”
24. Mu’adzah binti Abdullah Al-Adawiyah
“Pengantin surga”
25. Rabi’ah Al-Adawiyah
“Sufi wanita yang melegenda”
26. Rahmah binti Ifrayin
27. Siti Hajar
28. Maryan binti ‘Imran
29. Aisyah binti Muzahim
30. Siti Masyithah
31. Zinnirah
32. Asma binti Yazid bin As-sakan
33. Kabsyah binti Rafi’
34. Ramlah binti Abu Sufyan
35. Zainab Al-Kubra
36. Ummu Ruman
37. Ummu waraqah binti Naufal
38. Ummu Aiman
39. Barirah
40. Hindun binti Amru
41. Syafiyyah binti Abdul Muthalib
42. Ummu Syarik
43. Saudah binti Zam’ah
44. Gadis Pezina
45. Istri Ashim bin Umar
46. Ummu Dzar
47. Istri Zulebid
48. Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah
49. Shafiyyah binti Maimunah
50. Hafshah binti Sirin
51. Zubaidah binti Ja’far
52. Istri Shalehah
53. Wanita pusaran Kakbah
54. Doa wanita cantik untuk Tukang Besi
55. Gaun pengantin tanpa pelaminan
56. Pengorbanan terhebat seorang ibu
57. Seorang ibu dan menantu wanita
58. Putri Herlina
59. Doa tulus gadis penghafal Al-Qur’an
60. Aminah Assilmi
61. Harga keperawanan yang Mahal
62. Siapa yang dapat mengembalikan keperawananku?
63. Perempuan yang memikat hati sang Raja
64. Malam pesta sang pengantin
65. Aku tidak ingin bercerai
66. Hanya Allah yang berhak mengamputasi
67. Hubungi teman-teman ayahmu
68. Ibu yang rela mencangkokan telinganya untuk sang anak
69. Berjuang demi biaya nikah anak
70. Nenek penjual bunga cempaka
Daftar pustaka
Tentang penulis
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
70 KISAH WANITA TELADAN ; filetype:pdf
  Back To Previous