BIOGRAFI UMAR BIN KHATHTHAB RA

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 922 ACH b
ISBN/ISSN
Author(s) Achmad Sunarto
Subject(s) Biografi Tokoh Agama
Classification 922
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Nuansa Aulia
Publishing Year 2014
Publishing Place Surabaya
Collation x, 160 hlm; 20,5 cm
Abstract/Notes Mukaddimah
Daftar Isi
1. Umar bin Al khaththab Ra.
2. Persaksian semuanya
3. Menampakkan keislaman dan hijrah
4. Mempelopori baiat kepada abu bakar ra.
5. Mendahulukan meluruskan keluarga sebelum orang lain
6. Berdakwah dengan penuh ketadwadlu’an
7. Setan takut ketegasan Al-faruq Ra.
8. Umar menjelaskan tentang sikap kerasnya dalam khutbahnya yang pertama
9. Umar menjelaskan kekerasannya
10. Kekerasan apakah?
11. Ketegasan umar untuk tidak menikmati dan memakai pakaian yang tidak halal
12. Keras dalam kebenaran
13. Jadikan aku mencintai mereka dan jadikan mereka mencintai aku
14. Tidak meninggalkan ketegasan dalam kebenaran selamanya
15. Pekerjaan orang besar
16. Kerasnya kepemimpinannya karena berkeinginan untuk melakukan suatu yang sempurna
17. Kekerasan yang berisikan kasih sayang
18. Menakjubkan perihal kemanusiaannya
19. Meraka berkata tentang Umar Ra
20. Semoga Allah memuliakanmu, Wahai Faruq
21. Dokumen keadilan
22. Sikap kerasnya dalam melarang perbuatan Bid’ah
23. Al-Faruq pada masa-masa kelabu
24. Keras terhadap dirinya untuk menjauhi perkara yang tidak halal
25. Bersama Za’id bin Sa’nah
26. Kisah-kisah tentang kezuhudannya
27. Setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalannya
28. Suatu pembelajaran
29. Pemimpin yang keras
30. Surat-surat kebenaran
31. Demi Allah, Aku tidak memiliki selainnya
32. Berakhirlah kekuasaan orang orang majusi
33. Perlindungan alloh Bersama jama’ah
34. Wahai sariyah naiklah ke atas gunung
35. Dan aku telah mmenuhi kewajubanku itu
36. Kalian harus berperang dan berjihad
37. Jangan masuk tanpa izin
38. Keluar atau tidak keluar
39. Berwudhu lah karan mengeluarkan madzi
40. Apa lagi
41. Siapa yang sudah bersujud benar
42. Bersabarlah dahulu kalian
43. Segenap permohonan bagi alloh
44. Kamu ada perlu
45. Aku malu kepada alloh
46. Masjid lebih bergua
47. Tidak ada isltilah islam bagi orang yang tidak solat
48. Tidak ada istilah malu dalam beragama
49. Jangan banyak iseng di rumah alloh
50. Idul fitri dan idul adha
51. Jagalah kehormatan wanita
52. Ceriytanya ada padauk
53. Jangan melecehkan hak alloh
54. Berbeda lah dengan orang orang musyrik
55. Keutamaan bait al haram
56. Bagaimana sebagai seorang kakek pewaris
57. Yang perlu adalah aku
58. Aku tidak mneghalalkan yang haram
59. Bergembiralah hujan akan turun
60. Sesuatu paling buruk ialah yang diada adakan
61. Jangan terlalu kenyang
62. Satu pelajaran untuk kesederhanaan
63. Awas jangan mendustakan aku
64. Makan dengan sedikit sedikit bukan dengan serakah
65. Waspadalah pada mereka
66. Penyiksaan sewenang wenang
67. Bintang bintang mijdah di langit
68. Banyak pandangan mata menjadi sumber nafsu
69. Buatlah ia takut sebelum ia membuat kalian taku
70. Ada dua aib pada anda
71. Peringatan
72. Tingkatan terus kebijakan
73. Kemeja ini menhanku
74. Akan ku bawa kalian ke jalan lurus
75. Dua kebijakan
76. Siapa dusta akan binasa
77. Bersiaplah menghadapi peristiwa besar
78. Kalian macam macam
79. Tingglakna yang membuat kalian bimbang
80. Lihat wajah jelek jelek mereka
81. Tidak di kasihi orang yang tidak mengasihi
82. Kalian tahu apa itu surge and
83. Mereka di gelincirkan oelh syaitan
84. Mereka tidak lari seperti seekor pelanduk
85. Si alim lisan
86. Keluarga alkaththab akan dimintai pertanggungawaban
87. Sekarang katakana aku dengar
88. Seseorang elbih kuat dari pada orang lain
89. Kita engikuti bukan membikin bid ah
90. Hokum rajam
91. Jalan yang urus dan terang
92. Soal taqdir
93. Dunia adalah penghubungan akhirat
94. Orang munafiq yang sangat terpelajar
95. Pemutusan hubungan keluarga merajalela di tengah tengah kalian
96. Saksi yang diminta khalifah yang tertunjuk
97. Golongan yang di tolong membela kebenaran
98. Engkau adalah yang mengembala
99. Mereka tak memperdulikan
100. Tentang arak
101. Allah tidak akan melantarakan agama dan kepemimpinan]matikanlah aku secara tidak terlanatr atau sedangan ,membuat kesalahan
102. Stabilkan aku menjalankan perintah mu
103. Ucapan terakhir
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
BIOGRAFI UMAR BIN KHATHTHAB RA ; filetype:pdf
  Back To Previous