KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number D-115
ISBN/ISSN
Author(s) Ai Nurfatwa
Subject(s) Skripsi AS
Classification
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher STAI
Publishing Year 2016
Publishing Place Tasikmalaya
Collation 61 hlm; 29,5 cm
Abstract/Notes Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan anak angkat dalam harta waris adat umumnya ditentukan oleh sistem hukum dalam proses pengangkatan anak, sistem kekeluargaan dan sistem perwarisan yang dilakukan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang konsep pengangkatan anak menurut hukum secara perundang-undangan di Indonesia, proses penetapan anak angkat menurut hukum adat kampung naga, kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum adat kampung naga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak anak angkat pada masyarakat adat kampung naga serta mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat.
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA ; filetype:pdf
  Back To Previous