Terjemah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib - Zakat, Puasa-Haji

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 001.3 GAL t
ISBN/ISSN
Author(s) Galih Maulana
Subject(s) e-Book
Classification
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year 2019
Publishing Place
Collation 36 hlm
Abstract/Notes Bab 3 : Zakat
1. Jenis Zakat Mal
2. Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak
3.Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak
4. Syarat Wajib Zakat Pertanian
5. Syarat Wajib Zakat Buah-buahan
6. Syarat Wajib Zakat Harta Perniagaan
7. Nishab Unta
8. Nishab Sapi
9. Nishab Kambing
10. Zakat Ternak Yang Dicampur (Berserikat)
11. Nishab Emas
12.Nishab Perak
13. Nishab Pertanian
14. Zakat Barang Peniagaan
15. Zakat Ma’din dan Zakat Rikaz
16. Zakat al-Fithr
17. Mustahiq Zakat

Bab 4 : Puasa
1. Syarat Wajib Puasa
2. Fardhu Puasa
3. Pembatal Puasa
4. Sunah-sunah puasa
5. Waktu-waktu Terlarang Untuk Berpuasa
6. Berjima’ Di Siang Hari Bulan Ramdhan
7. Orang Yang Meninggal Masih Punya Tanggungan Puasa
8. Orang Tua Yang Tidak Mampu Berpuasa
9. Wanita Hamil Dan Wanita Menyusui
10. Orang Sakit Dan Musafir
11. I’tikaf

Bab 5 : Haji
1. Syarat Wajib Hajji
2. Rukun Haji
3. Rukun Umrah
4. Wajib Haji
5. Sunah-sunah Haji
6. Larangan-larangan Saat Ihram
7. Dam (denda) Haji
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
Terjemah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib - Zakat, Puasa-Haji ; filetype:pdf
  Back To Previous