Antara Aku dan Sepupu

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 001.3 ISN a
ISBN/ISSN
Author(s) Isnawati
Subject(s) e-Book
Classification
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year 2019
Publishing Place
Collation 31 hlm
Abstract/Notes A. Apakah Sepupu Mahram?
1. Mahram Nasab
2. Mahram Mushaharah (Pernikahan)
3. Mahram Sepersusuan

B. Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?

C. Apakah Sepupu Bisa Menjadi Wali?
1. Syarat Menjadi Wali Nikah
a. Laki-laki
b. Kesamaan Agama
c. Berakal
d. Baligh
e. Merdeka
f. Al-’Adalah
2. Urutan Wali
a. Ayah Kandung
b. Kakek
c. Saudara Se-ayah dan Se-ibu
d. Saudara Se-ayah Tidak Seibu
e. Keponakan Dari Saudara Kandung
f. Keponakan Dari Saudara Yang Se-Ayah
g. Paman (Saudara Laki-laki Ayah)
h. Anak Paman

D. Apakah Sepupu Termasuk Ahli Waris?
1. Sepupu Ahli Waris
a. Syarat Sepupu Menjadi Ahli Waris
2. Sepupu Bukan Ahli Waris

E. Batasan Seorang Wanita Dengan Sepupu
1. Tidak Boleh Bersentuhan
a. Dalil Pertama:
b. Dalil Kedua
2. Tidak Boleh Bepergian
3. Tidak Boleh Berkhalwat
4. Tidak Boleh Terlihat Aurat
a. Al-Qur’an
b. Hadis
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
Antara Aku dan Sepupu ; filetype:pdf
  Back To Previous